GDPR

Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

Správce osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pavel Bárta IČ 41689186 se sídlem Univerzitní ul. 35, 301 00 Plzeň (dále jen: „správce“).

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE JSOU:

adresa: Univerzitní ul. 35, 301 00 Plzeň, Česká republika
email: info@liqueur-wine.shop
telefon: 377 423 339

Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně informujeme formou aktualit na našich webových stránkách nejméně 7 dnů před nabytím účinnosti změn.

Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále jen „GDPR“).

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Prostřednictvím kontaktního formuláře nám předáváte vaše následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa

Zmíněné osobní údaje používáme výhradně pro vaše zpětné kontaktování. Takové zpracování lze podle Evropského nařízení (GDPR) považovat za náš oprávněný zájem. Osobní údaje nikomu nepředáváme ani je nevyužíváme k jinému účelu než k vašemu přímém kontaktování. Osobní údaje budeme mít uloženy maximálně 5 let s ohledem na možnou potřebu zpětného dohledání společné komunikace.

FORMULÁŘ PRO ODBĚR NOVINEK

Prostřednictvím formuláře pro odběr novinek nám předáváte tyto kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • E-mailová adresa

Tím, že se dobrovolně přihlásíte k odběru novinek, získáváme zákonné oprávnění ke zpracování takto získaných osobních údajů. Na zadanou e-mailovou adresu budeme zasílat novinky, které se týkají našeho obchodu. Přijaté osobní údaje nebudeme nikomu předávat ani je využívat k jiným účelům. Z odběru novinek se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz „Odhlásit se“ případně „Unsubscribe“ na konci zprávy.

OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM (E-SHOP)

Prostřednictvím e-shopu nám předáváte následující kategorie osobních údajů:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Telefon
 • E-mailová adresa

Všechny tyto osobní údaje potřebujeme k úspěšnému vyřízení objednávky, resp. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V souvislosti s objednávkou vás můžeme oslovit s nabídkou dalšího zboží. Toto chování lze označovat jako tzv. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Bez vašeho svolení nebudou tyto osobní údaje použity k žádnému dalšímu účelu, nebudou ani předány jiným správcům či automatizovaně analyzovány za účelem dalšího rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje získané prostřednictvím e-shopu uchováváme minimálně po dobu trvání smlouvy a následně 10 let po ukončení. Doba uchování osobních údajů po ukončení smluvního vztahu je nastavena s ohledem na pravděpodobnost vzájemné další spolupráce a také podle technických možností použitého systému. Některé osobní údaje musíme ze zákonných důvodů uchovávat ještě déle, jde především o daňové doklady.

ZPRACOVATELÉ

Poskytovat všechny služby nemůžeme zvládnout sami, a proto využíváme služby dalších firem, které jsou v roli zpracovatelů vašich osobních údajů.

Při poskytování služeb nám pomáhají jen ti zpracovatelé, kteří nám poskytli dostatečné záruky, že zpracovávají osobní údaje podle stejných zásad, kterými se řídíme my v Evropské unii.  Na vyžádání (prostřednictvím kontaktního formuláře, případně na emailu velkoobchod.barta@seznam.cz) vám detailní informace o zpracovatelích poskytneme.

Pomoc při nakládání s osobními údaji a práva subjektu osobních údajů

Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

Požádat o vysvětlení e-mailem zaslaným na adresu velkoobchod.barta@seznam.cz,

Vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu velkoobchod.barta@seznam.cz.

 • Požadovat e-mailem na adrese velkoobchod.barta@seznam.cz, abychom vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování vašich osobních údajů, a my vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme.
 • Požádat o výmaz všech osobních údajů, které o vás zpracováváme.
 • Požádat o poskytnutí všech osobních údajů, které o vám zpracováváme.
 • Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s jakýmkoli dotazem týkající se ochrany osobních údajů.

DALŠÍ USTANOVENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.

Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

Během zpracování osobních údajů dbáme na zajištění důvěrnosti a integritu vašich osobních údajů. Naše systémy využívají nejmodernější bezpečnostní algoritmy a jsou pravidelně zálohovány, nicméně v případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme e-mailem.

Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Veškeré soukromě-právní vztahy, vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů, vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností, jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 01.05.2020

COOKIES

CO JSOU TO COOKIES

Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou stránkou, které jsou ukládány do zařízení uživatelů a návštěvníků webových stránek pomocí prohlížeče. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů. Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby. Cookies využívá většina webových stránek.

JAKÉ SE DĚLÍ COOKIES

Cookies se dělí dle doby, na kterou jsou ukládány na dlouhodobé a krátkodobé. Dále dle strany, která cookies využívá na cookies ukládané samotnou webovou stránkou (cookies první strany) a na cookies třetích stran, které jsou využity pro aplikace a služby třetích stran.

Krátkodobé jsou vymazány z vašeho prohlížeče poté, co ho zavřete. Dlouhodobé jsou ve vašem prohlížeči uchovávány a vymazány jsou až po určité době, v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče.

Cookies první strany, jsou vytvářené a ukládané samotným webem a mohou být nezbytné pro fungování dané stránky či její částí. Jsou navázané ke konkrétní doméně provozovatele webu. Jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Cookies třetích stran jsou napojeny na webové stránky třetích stran. Jedná se o funkční nástroj obvykle využívaný k cílené reklamě.

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME

Do vašeho prohlížeče můžeme ukládat cookies soubory, které pomůžou webovým stránkám k lepšímu fungování a nám dokáží zjistit statistické informace a provozu a návštěvnosti webu případně jednotlivých stránek. Získané informace jsou anonymní a návštěvníkovi jako člověku nic nevypovídají. Soubory cookies uložené v prohlížeči můžete zobrazit a spravovat (prohlížeče pro mobilní zařízení tuto možnost nabízet nemusí).

JAK MŮŽETE ZAKÁZAT ČI OMEZIT UŽÍVÁNÍ COOKIES

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.

VÍCE INFORMACÍ O JEDNOTLIVÝCH PROHLÍŽEČÍCH NAJDETE ZDE:

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ

Opera
http://help.opera.com/Mac/8.5/cs/cookies.html%22%20%5Ct%20%22_blank

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.05.2020.