Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se řídí zákony ČR. 

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují upravují prodej alko a nealko nápojů a ostatního zboží v katalogu www.vobarta.com (dále jen „e-shop“), který provozuje Pavel Bárta, Univerzitní ul. 35, Plzeň (dále jen „prodávající“) koncovým zákazníkům a firmám (dále jen „kupující“).
Objednávat alkoholické zboží z e-shopu na odběrném místě smí pouze osoba starší 18 let.

Objednávka, zaslání zboží a platba

 • Závazná kupní smlouva vzniká potvrzením prodávajícího o přijetí a akceptaci objednávky provedené kupujícím v pokladně e-shopu.
 •  Objednávku je možné provést i telefonicky nebo emailem na čísla či emailové adresy uvedené v sekci Kontakty e-shopu
 • Platba pouze v hotovosti
 • Objednávky si vyzvedávejte v pracovní době na adrese Univerzitní ul. 35, Plzeň
 • Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou
 • O průběhu vyřizování objednávky je kupující informován emailem
 • Zboží je připraveno k odběru zpravidla následující pracovní den od objednání
 • Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ceny zboží uváděny vč. DPH.
 • Prodávající si vyhrazuje ceny měnit. Závazné jsou ceny uvedené při uzavření kupní smlouvy

Reklamace a odstoupení od smlouvy

 • Kupující je povinen v případě dodání vadného zboží provést reklamaci bezodkladně.
 • Oznámení o reklamaci je možné provést písemně na email prodávajícího, telefonicky nebo osobně na adrese prodávajícího. Po domluvě s prodávajícím dodá kupující zboží zpět prodávajícímu pro posouzení reklamace.
 • V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na bezplatnou výměnu zboží.
 • Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů od oznámení reklamace. Zpravidla ale reklamace vyřizuje obratem.
 • Kupuje-li zboží spotřebitel – nepodnikající fyzická osoba, má v souladu s § 53 odst. 7. Občanského zákoníku (Obč. z.) právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. 
 • Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě zasláno do sídla prodávajícího nebo e-mailem.
 • Při odstoupení zákazník v písemné formě uvede, že odstupuje od smlouvy ve smyslu §53 odst. 7. Obč. zák. s uvedením čísla dodacího listu, datem nákupu a čísla jeho bankovního účtu pro vrácení peněz. 
 • V případě, že zákazník již zboží převzal, nechť jej spolu s dokladem o koupi doručí zpět na vlastní náklady do sídla prodávajícího. Zboží musí být kompletní, nepoškozené a funkční, ve stavu, v jakém jej zákazník převzal při dodávce.
 • Uplatní-li zákazník – spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy uvedené v tomto článku, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 • Prodávající je zároveň povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu zboží nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Záruka

U zboží s min. trvanlivostí je záruka shodná s údaji uvedenými na obalu výrobcem.

Změna obchodních podmínek

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Aktuální obchodní podmínky jsou vždy zveřejněné na e-shopu.